Công tác Đào tạo nghề 9 tháng đầu năm 2019

của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trung tâm đã phối hợp với 03 huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên tổ chức 08 lớp đào tạo nghề cho 270/300 lao động nông thôn đạt 90% kế hoạch năm (gồm 02 lớp chăn nuôi thú y, 02 lớp trồng cây ăn quả có múi, 05 sản xuất rau an toàn);

- Đào tạo nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp: Phối hợp với các cơ sở dạy nghề, trường nghề đào tạo cho 90/150 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, với nghề nấu ăn, lái xe, may mặc… đạt 60% so với kế hoạch năm.

Trung tâm