I. Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thành lập vào năm 1991, là cơ quan trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội Yên Bái.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ:

1.Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

2. Giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

3. Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.

4. Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

6. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

7. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

8. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật

Trên 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp tích đối với hoạt động phát triển thị trường lao động của địa phương.

Địa chỉ: Số 159, đường Đinh Tiên Hoàng, P. Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163. 852. 350;

       02163. 850.384.

Fax: 02163. 854.353

Email: dichvuvieclamyenbai@gmail.com

Website: vieclamyenbai.net

II.  Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái 


leftcenterrightdel
 

 

1. Ban Giám đốc

+ Giám đốc: Lưu Mạnh Dũng

+ Phó giám đốc: Trần Trọng giáp

+ Phó Giám đốc: Hoàng Duy Triều 

2. Phòng Đào tạo – tư vấn – giới thiệu việc làm

Điện thoại: 02163. 850.384

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn

Email: dichvuvieclamyenbai@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

 - Giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.

- Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

Điện thoại: 02163. 850.099

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Anh

Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

    - Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

4. Phòng tổ chức – Hành chính – Tài vụ

Điện thoại: 02163. 852.350

Trưởng phòng: Đỗ Đức Thắng

Chức năng nhiệm vụ:

     -  Thực hiện công tác tổ chức - hành chính, văn phòng, công tác kế hoạch – tài chính của trung tâm.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.