Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

 trên cổng dịch vụ công Quốc gia

 


Thực hiện Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Để thuận lợi cho người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng Dịch vụ công Quốc gia, từ ngày 01/5/2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái khuyến khích người lao động truy cập nộp hồ sơ một trong hai   Cổng dịch vụ công sau:

1. Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn

2. Cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái: https://dichvucong.yenbai.gov.vn

Trường hợp người lao động không thực hiện được, Trung tâm sẽ hỗ trợ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Trung tâm DVVL tỉnh địa chỉ 159 Đinh Tiên Hoàng phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái và 2 Văn phòng đại diện huyện Lục Yên ( Tổ 7 thị trấn Yên Thế ) Văn phòng thị xã Nghĩa Lộ ( Tổ 7 phường Pú Trạng).

 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái thông báo cho người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được biết./.

Thông báo