HỘI NGHỊ

Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó khăn

trong quá trình tư vấn tuyển sinh, mở lớp đào tạo nghề cho đối tưởng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

 
+ Sáng ngày 20/8/2022 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tư vấn tuyển sinh mở lớp đào tạo nghề cho đối tượng lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

✍️Tham dự hội nghị có 45 đại biểu là lãnh đạo, phòng chuyên môn các Sở: Lao động - Thương bình và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các trường: Cao đẳng nghề Yên Bái; trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái; Trung cấp nghề Lục Yên; các Trung tâm:  GDNN và đào tạo lái xe Tây Bắc; GDNN - GDTX huyện Trấn Yên và lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn của Trung tâm DVVL Tỉnh. Và đặc biệt có sự tham gia của Trung tâm DVVL Tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm DVVL Tỉnh Phú thọ cùng tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư vấn cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề.

 

🤝Trong thời gian tới, Trung tâm DVVL Tỉnh Yên Bái cũng như Trung tâm DVVL các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, các cơ sở GDNN sẽ thay đổi phương thức tư vấn, cách thức đào tạo, nhằm đa dạng hoá các hình thức đào tạo để cung cấp cho thị trường lao động lực lượng lao động có tay nghề, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

  
Trung tâm DVVL Yên Bái